Kết quả APMOPS năm 2019
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả APMOPS năm 2019

KQ Kỳ thi APMOPS năm 2019 được công bố vào cuối tháng 4. Các thí sinh được xét các loại HC như sau: Bạch Kim, Vàng, Bạc, Đồng.
15 Apr 2019
Hướng dẫn, gơi ý APMOPS 2019
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Hướng dẫn, gơi ý APMOPS 2019

07 Apr 2019
Tuyển sinh khóa UEE K12 (năm 2020)
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Tuyển sinh khóa UEE K12 (năm 2020)

03 Nov 2018
Kết quả thi HSG tp Hà Nội 2019
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả thi HSG tp Hà Nội 2019

31 Jan 2019
Kết quả kỳ thi APMOPS 2018
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả kỳ thi APMOPS 2018

23 Apr 2018
Kết quả tuyển sinh NTU, NUS (thi UEE 2018)
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả tuyển sinh NTU, NUS (thi UEE 2018)

Kết quả tuyển sinh vào NTU đã bắt đầu công bố từ hôm nay 8/3. Thí sinh chú ý theo dõi email.
08 Mar 2018
Trang   <1234567 ... >