Thi học bổng ASEAN, A*STAR 2019 cho các thí sinh Việt Nam

  • UEE|
  • JMS|
19 Jun 2019

Kỳ thi học bổng ASEAN năm 2019 cho các thí sinh VN được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 tại Hanoi Club, Hà Nội và 16 tháng 6 tại Sài Gòn. Trước đó chừng 3 tuần, các bạn được dự thi đã nhận thông báo. Năm nay có nhiều điều bất ngờ.

Có hơn 500 hồ sơ dự thi gửi về, nhưng tại HN chỉ có chừng 55 thí sinh được dự thi. Đối tượng ưu tiên của Kỳ thi học bổng năm nay là các bạn sinh năm 2004. Tức là các em 9 lên 10. Một số em sinh năm 2005 vẫn được dự thi năm nay. Năm 2019, số lượng thí sinh dự thi tại miền Nam đông hơn rất nhiều: hơn 200 bạn.

Khoảng tuần thứ ba của tháng 7 thì có thư mời phỏng vấn. 

Học bổng A*STAR tại Hà Nội năm nay được tổ chức thi tuyển hôm 31/7/2019 cho các ứng viên trường AMS, Ngô Sỹ Liên, Lê Quý Đôn. 

Đến hôm 26/9/2019, tổng kết quả Hexagonists đạt được như sau: 4 người nhận học bổng A*STAR trên tổng số 5 Hexagognists được dự thi. 4 người nhận học bổng ASEAN trên tổng số 6 người được dự thi.

  1. Đỗ Quang Minh, học sinh trường AMS, nhận học bổng A*STAR 
  2. Trần Trung Kiên, học sinh trường AMS, nhận học bổng A*STAR
  3. Nguyễn Khôi, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu giấy, nhận học bổng A*STAR
  4. Nguyễn Hoàng Dương, học sinh trường AMS, nhận học bổng A*STAR
  5. Nguyễn Ngọc Mai, học sinh trường Trần Phú, Hải Phòng, nhận học bổng ASEAN
  6. Lều Thọ Anh Duy, học sinh chuyên KHTN, nhận học bổng ASEAN
  7. Lê Đỗ Linh Giang, học sinh trường Trưng Vương, nhận học bổng ASEAN
  8. Bùi Nguyên Bảo Khánh, học sinh trường Bảo Lộc, Lâm Đồng,, nhận học bổng ASEAN 

Năm 2019 việc xét hồ sơ học bổng ASEAN ở miền Bắc rất khó khăn: quy tắc lựa chọn thí sinh khó đoán định. Lần đầu tiên trong 10 năm qua Hexagonists có ít nhất thí sinh dự thi nhất: 5+1=6.