Lựa chọn khóa học
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
02/17/2019
UEE: thi đại học Singapore, Nhật bản

UEE: thi đại học Singapore, Nhật bản

Giảng viên: Đinh Văn Trung, Nguyễn Thế Toàn, Dương Hải Triều
Khoá học này tuyển sinh hàng năm, dành cho các bạn học sinh lơp 11, 12, hoặc năm 1 đại học. Chương trình chuẩn bị cho các bạn những nội dung: Toán...
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
09/30/2018
Lớp Mathley 6

Lớp Mathley 6

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Chương trình toán này dành cho các bạn vừa hết lớp 5, lên 6. Chúng tôi tuyển các bạn có năng khiếu toán học, vào tháng 6 hàng năm.
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
09/25/2018
Lớp Mathley 5

Lớp Mathley 5

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Cho các bạn sinh năm 2008, yêu thích toán học, muốn học và trải nghiệm văn hóa toán học mới.
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
06/07/2018
Lớp Mathley 7

Lớp Mathley 7

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Khoá học này dành cho các bạn lớp 7. Chương trình giảng dạy nhấn mạnh các nội dung mà chương trình học sinh giỏi ở các nước giảng dạy nhiều, nhằm bồi...
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
09/30/2018
Lớp Mathley 4

Lớp Mathley 4

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Cho các bạn bắt đầu vào lớp 4, sinh năm 2010 và có năng khiếu toán học.
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
10/29/2017
ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Quỹ học bổng A*STAR do tổ chức Nghiên cứu Khoa học, Công Nghệ Singapore tài trợ dành cho học sinh bậc trung học cơ sở. Chương trình học bổng này do...
Chi tiết