Lựa chọn khóa học
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
03/07/2018
UEE: thi đại học Singapore, Nhật bản

UEE: thi đại học Singapore, Nhật bản

Giảng viên: Đinh Văn Trung, Nguyễn Thế Toàn, Dương Hải Triều
Khoá học này tuyển sinh hàng năm, dành cho các bạn học sinh lơp 11, 12, hoặc năm 1 đại học. Chương trình chuẩn bị cho các bạn những nội dung: Toán...
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
10/02/2017
Lớp APMOPS: toán châu Á Thái Bình dương

Lớp APMOPS: toán châu Á Thái Bình dương

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Chương trình JMS APMOPS tại Hexagon hoạt động giống tính chất các Câu lạc bộ Toán (Math Circle) rất phổ biến tại Mỹ và Nga. Học sinh học theo cách...
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
06/30/2017
Lớp Toán JMS Mathley 5

Lớp Toán JMS Mathley 5

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Cho các bạn sinh năm 2007, yêu thích toán học.
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
06/21/2017
Lớp Toán JMS Mathley 7

Lớp Toán JMS Mathley 7

Giảng viên: Nguyễn Tiến Lâm, Phạm Văn Thuận
Khoá học này dành cho các bạn lớp 7. Chương trình giảng dạy nhấn mạnh các nội dung mà chương trình học sinh giỏi ở các nước giảng dạy nhiều, nhằm bồi...
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
06/21/2017
Lớp Toán JMS Mathley 8

Lớp Toán JMS Mathley 8

Giảng viên: Nguyễn Tiến Lâm, Nguyễn Lê Phước
Cho các bạn bắt đầu vào lớp 8, sinh năm 2005, có định hướng học cấp 3 tại một trường chuyên.
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
10/29/2017
ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Quỹ học bổng A*STAR do tổ chức Nghiên cứu Khoa học, Công Nghệ Singapore tài trợ dành cho học sinh bậc trung học cơ sở. Chương trình học bổng này do...
Chi tiết