Lựa chọn khóa học
  • UEE|
  • JMS|
Ngày khai giảng
07/31/2022
Khóa học vào NUS, NTU, Oxford, Cambridge

Khóa học vào NUS, NTU, Oxford, Cambridge

Giảng viên: Pham Van Thuan, Nguyen Thinh
Khoá học này tuyển sinh hàng năm, dành cho các bạn học sinh lơp 11, 12, hoặc năm 1 đại học. Chương trình chuẩn bị cho các bạn những nội dung: Toán...
Chi tiết
  • UEE|
  • JMS|
Ngày khai giảng
02/28/2023
Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS

Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Chương trình toán này dành cho các bạn vừa hết lớp 5, lên 6. Chúng tôi tuyển các bạn có năng khiếu toán học, vào tháng 5, 6 hàng năm.
Chi tiết
  • UEE|
  • JMS|
Ngày khai giảng
07/28/2023
ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Quỹ học bổng A*STAR do tổ chức Nghiên cứu Khoa học, Công Nghệ Singapore tài trợ dành cho học sinh bậc trung học cơ sở. Chương trình học bổng này do...
Chi tiết