Lựa chọn khóa học
  • UEE|
  • JMS|
Ngày khai giảng
07/31/2022
Khóa học vào NUS, NTU, Oxford, Cambridge

Khóa học vào NUS, NTU, Oxford, Cambridge

Giảng viên: Pham Van Thuan, Nguyen Thinh
Khoá học này tuyển sinh hàng năm, dành cho các bạn học sinh lơp 11, 12, hoặc năm 1 đại học. Chương trình chuẩn bị cho các bạn những nội dung: Toán...
Chi tiết