Lựa chọn khóa học
  • UEE|
  • JMS|
Ngày khai giảng
02/28/2023
Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS

Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Chương trình toán này dành cho các bạn vừa hết lớp 5, lên 6. Chúng tôi tuyển các bạn có năng khiếu toán học, vào tháng 5, 6 hàng năm.
Chi tiết