Lựa chọn khóa học
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
Ngày khai giảng
10/02/2017
Lớp APMOPS: toán châu Á Thái Bình dương

Lớp APMOPS: toán châu Á Thái Bình dương

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Chương trình JMS APMOPS tại Hexagon hoạt động giống tính chất các Câu lạc bộ Toán (Math Circle) rất phổ biến tại Mỹ và Nga. Học sinh học theo cách...
Chi tiết
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
Ngày khai giảng
06/30/2017
Lớp Toán JMS Juniors

Lớp Toán JMS Juniors

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Năm 2017 Chương trình JMS Juniors tại Hexagon tuyển chọn các bạn yêu thích toán học sinh năm 2007, 2008. Học sinh học theo cách phát triển tư duy...
Chi tiết
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
Ngày khai giảng
06/21/2017
JMS Math Prime

JMS Math Prime

Giảng viên: Nguyễn Tiến Lâm, Phạm Văn Thuận
Khoá học này dành cho các bạn lớp 7. Chương trình giảng dạy nhấn mạnh các nội dung mà chương trình học sinh giỏi ở các nước giảng dạy nhiều, nhằm bồi...
Chi tiết