Lựa chọn khóa học
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
09/30/2018
Lớp APMOPS: toán châu Á Thái Bình dương

Lớp APMOPS: toán châu Á Thái Bình dương

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Chương trình JMS APMOPS tại Hexagon hoạt động giống tính chất các Câu lạc bộ Toán (Math Circle) rất phổ biến tại Mỹ và Nga. Học sinh học theo cách...
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
09/25/2018
Lớp Toán JMS Mathley 5

Lớp Toán JMS Mathley 5

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Cho các bạn sinh năm 2008, yêu thích toán học, muốn học và trải nghiệm văn hóa toán học mới.
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
06/07/2018
Lớp Toán JMS Mathley 7

Lớp Toán JMS Mathley 7

Giảng viên: Nguyễn Tiến Lâm, Phạm Văn Thuận
Khoá học này dành cho các bạn lớp 7. Chương trình giảng dạy nhấn mạnh các nội dung mà chương trình học sinh giỏi ở các nước giảng dạy nhiều, nhằm bồi...
Chi tiết
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|
Ngày khai giảng
09/30/2018
Lớp Toán JMS Mathley 4

Lớp Toán JMS Mathley 4

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Cho các bạn bắt đầu vào lớp 4, sinh năm 2009.
Chi tiết