Lựa chọn khóa học Đăng ký học

Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS

Mô tả:
Chương trình toán này dành cho các bạn vừa hết lớp 5, lên 6. Chúng tôi tuyển các bạn có năng khiếu toán học, vào tháng 5, 6 hàng năm.
Chương trình: JMS
Giáo viên: Phạm Văn Thuận
Lớp: 5, 6
Phân môn: Toán học
Mục đích: thi học sinh giỏi,
Từ khóa
APMOPS, toán châu Á Thái Bình Dương, APMOPS questions


Lớp chuẩn bị cho các em sn 2013, dự thi APMOPS vào năm 2025, Đăng ký và Test tại ĐÂY.
 

 21 HC Bạch Kim, 29 HC Vàng từ 2014 đến 2019, 2023. Danh sách tại ĐÂY.

Xem Video Clip phản hồi lớp APMOPS sau đây:

 

Module 1 Hình học (18 chủ đề)
 • gấp giấy, và ghép hình (paper folding and arrangement possibilities)
 • tính diện tích, so sánh diện tích (areas of polygons and composite figures)
 • các bài toán tính góc (angle chasing)
 • tính toán góc trên lưới (the net behind)
 • góc nhỏ nhất, góc lớn nhất (maximum angles, minimum angles)
 • chia miền đa giác (polygon dissection)
 • song song (parallelism)
 • vuông góc (perpendicularity)
 • bài toán đường đi ngắn nhất (shortest path)
 • chia đa giác theo tỉ lệ diện tích (polygon division)
 • đa giác đều và các đại lượng (regular polygons)
 • nhóm hình đối xứng (symmetry in figures)
 • đếm miền đa giác (counting polygons)
 • bất biến hình học (geometry invariants)
 • bài toán diện tích trên lưới ô vuông (the net)
 • chia cắt hình thang (trapezium cuts)
 • hình học Fractal
 • toán học trên chiếc đồng hồ (maths behind clocks)
Module 2

Đại số (11 chủ đề)

 • dãy số, quy luật (sequences and rules)
 • dãy số và hình học (sequence and geometry)
 • bài toán chuyển động (distance, speed, time)
 • tỉ lệ thức, phần trăm, năng suất (ratios, percentages, rate)
 • dãy và các bài toán hình học (patterns)
 • quy luật và đếm (arithmetic and counting)
 • ước lượng với số nguyên (integers and inequalities)
 • liên phân số (continued fractions)
 • phương trình nghiệm nguyên (simple integer equations)
 • tam giác Pascal (Pascal's triangle)
 • việc chung việc riêng (rate work)
Module 3

Số học (15 chủ đề)

 • các tập số và phép toán (operations on integers)
 • số nguyên tố, hợp số (prime numbers, composite numbers)
 • biểu diễn số trong hệ thập phân và ứng dụng (decimal representations)
 • phép chia hết, phép chia có dư (divisibility tests, remainders)
 • đồng dư và ứng dụng (linear congruence and its applications)
 • bài toán chữ số tận cùng (the last two digits problem)
 • bài toán tính tổng các chữ số (summing digits)
 • quy luật qua bảng biểu (divisibility in appropriate arrangements)
 • các dạng về quy nạp trong số học (inductions and patterns)
 • ước chung, bội chung (greatest common factor, least common multiple)
 • phân tích ra thừa số nguyên tố (prime decompositions)
 • đếm ước số (counting factors)
 • phương trình nghiệm nguyên dạng đơn giản (Diophante equations)
 • các bài toán đố (word problems)
 • nguyên lý Dirichlet (the Pigieonhole principle)
Module 4 Các bài toán đếm đơn giản (8 chủ đề)
 • đếm hình học (counting in geometry)
 • các khái niệm tổ hợp đơn giản (binonomial numbers)
 • bất biến (invariants)
 • các bài toán logic (logical problems)
 • đếm đường đi (counting paths)
 • các quy tắc đếm (enumeration)
 • nguyên lý chuồng thỏ (Pigeonhole Principle, Dirichlet)
 • systematic counting
Thành tích

Năm 2019: Các em Hexagon sau đây đạt giải 

 1. Hoàng Xuân Bách, HC Bạch Kim
 2. Đặng Cường Thành, HC Bạch Kim
 3. Nguyễn Anh Minh, HC Bạch Kim
 4. Lê Mạnh Dũng, HC Bạch Kim
 5. Nguyễn Thị Thu Minh, HC Bạch Kim
 6. Nguyễn Bảo Ngân Gian, HCV
 7. Lê Nguyễn Bảo Anh, HCV
 8. Nguyễn Đức Huy, HCV
 9. Hoàng Anh Đức, HCV
 10. Vũ Công Thành, HCV
 11. Nguyễn Cảnh Dương, HCV
 12. Phạm Tuấn Minh, HCV
 13. Nguyễn Xuân Nhật Minh, HCB
 14. Nguyễn Thành Đạt,, HCB
 15. Bùi Quang Anh, HCB
 16. Nguyễn Lê Bảo Châu, HCB
 17. Quách Duy Anh, HCB

  Năm 2018
 

 1. Đặng Quang Thắng, HC Bạch Kim, THCS Cầu Giấy
 2. Trịnh Anh Minh, HC Bạch Kim, THPT HN Amsterdam
 3. Nguyễn Viết Lân, HC Vàng, THPT HN Amsterdam
 4. Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, HC Vàng, THPT HN Amsterdam
 5. Trần Bảo Duy, HC Vàng, THCS Ngôi Sao
 6. Chu Ngọc Minh Khôi, HC Vàng, THPT HN Amsterdam
 7. Đặng Tiến Vinh, HC Vàng, THPT HN Amsterdam
 8. Nguyễn Tiến Duy, HC Bạc, THPT HN Amsterdam
 9. Nguyễn Việt Dũng, HC Bạc, THCS Trần Phú, HP
 10. Nguyễn Việt Tuấn, HC Bạc, THCS Nguyễn Trường Tộ
 11. Trần Hữu Nam Anh, HC Bạc, THPT HN Amsterdam
 12. Đào Minh Hiếu, HC Đồng, THCS Cầu Giấy
 13. Nguyễn Duy Khôi, HC Đồng, THCS Trưng Vương
 14. Lã Châu Giang, HC Đồng, THPT HN Amsterdam
 15. Nguyễn Lê Hiểu Văn, HC Đồng, THPT HN Amsterdam
 16. Vũ Minh Nhật, HC Đồng, THCS Cầu Giấy
 17. Ngô Đức Anh, HC Đồng, THCS Ngôi Sao
 18. Đỗ Hoài An, HC Đồng, THCS Cầu Giấy
 19. Nguyễn Quang Trung, HC Đồng, THCS Cầu  Giấy

​Năm 2017

 1. Trần Hà Trang, HC Bạch Kim
 2. Nguyễn Thành Vinh,  HC Bạch Kim
 3. Nguyễn Quang Minh, HC Vàng
 4. Nguyễn Gia Bảo, HC Vàng
 5. Nguyễn Đức Bình, HC Bạc
 6. Nguyễn Đức Hiệp, HC Bạc
 7. Lương Đức Hùng, HC Bạc
 8. Đỗ Huy Trung, HC Bạc
 9. Nguyễn Trí Dũng, HC Bạc
 10. Lê Đức Anh Vũ, HC Đồng
 11. Phùng Trần Thu An, HC Đồng
 12. Nguyễn Hà Minh, HC Đồng
 13. Lê Duy Anh, HC Đồng
 14. Nguyễn Trung Bách, HC  Đồng
 15. Đoàn Thị Minh Khuê, HC Đồng
 16. Trần Quốc Trung, HC Đồng
Giá trị

 

Bài giảng

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký học
Các khóa học cùng môn
Khóa học vào NUS, NTU, Oxford, Cambridge

Khóa học vào NUS, NTU, Oxford, Cambridge

Chi tiết
UEE JMS

Khóa học vào NUS, NTU, Oxford, Cambridge

Khoá học này tuyển sinh hàng năm, dành cho các bạn học sinh lơp 11, 12, hoặc năm 1 đại học. Chương trình chuẩn bị cho các bạn những nội dung: Toán học, Vật lý, (hoặc Hoá học) để dự thi và xét học bổng vào các trường đại học Singapore, Nhật Bản, Anh Quốc.
Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS

Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS

Chi tiết
UEE JMS

Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS

Chương trình toán này dành cho các bạn vừa hết lớp 5, lên 6. Chúng tôi tuyển các bạn có năng khiếu toán học, vào tháng 5, 6 hàng năm.
ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

Chi tiết
UEE JMS

ASP: lớp thi học bổng ASEAN, A*STAR

Quỹ học bổng A*STAR do tổ chức Nghiên cứu Khoa học, Công Nghệ Singapore tài trợ dành cho học sinh bậc trung học cơ sở. Chương trình học bổng này do Bộ Giáo dục Singapore (MOE) và các trường trung học của Singapore trực tiếp điều phối, tuyển chọn thí sinh. Học bổng ASEAN cũng dành cho học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam và một số nước...