Một số thay đổi về đăng ký dự thi/xét tuyển NUS/NTU 2022
  • UEE|
  • JMS|

Một số thay đổi về đăng ký dự thi/xét tuyển NUS/NTU 2022

Năm nay 2022 hai trường NUS, NTU có một số điều chỉnh về cách tuyển sinh đối với thí sinh Việt Nam.
11 Jan 2022