Một số thay đổi về đăng ký dự thi/xét tuyển NUS/NTU 2022

  • UEE|
  • JMS|
11 Jan 2022

Trường NTU hiện tại không còn áp dụng kỳ thi UEE nữa. Thí sinh VN cần nộp học bạ và IELTS, các thành tích khác để xét tuyển vào NTU. 

Sau vòng hồ sơ, thí sinh cần chuẩn bị cho kỳ thi phỏng vấn. Mỗi thí sinh có 30 phút trả lời câu hỏi. Trường gửi email mời thí sinh dự phỏng vấn, trong đó thông báo rõ khoảng thời gian mà ứng viên có thể đặt lịch phỏng vấn.


Năm 2021 vừa qua, trường NTU sử dụng ứng dụng phỏng vấn tự động 5qlive. Mỗi câu hỏi được hiển thị trên màn hình lần lượt. Ngay sau mỗi khi câu hỏi được hiển thị, thí sinh cần nạp câu trả lời. Câu trả lời dưới dạng nói. Hai trong số câu hỏi yêu cầu thí sinh phải nộp câu trả lời dưới dạng văn bản viết.  

NUS hiện đã treo kỳ thi tuyển sinh đối với thí sinh VN. Năm 2023 thì họ có thể tổ chức trở lại. Tuy vậy, các em trong khóa UEEA trong năm vừa qua vẫn chuẩn bị tích cực cho cả hai chương trình vào NUS, NTU. 

bài viết đang cập nhật