Kết quả thi HSG tp Hà Nội 2019

  • UEE|
  • JMS|
31 Jan 2019

Kết quả thi HSG thành phố HN lớp 9 các môn: Toán, Lý, Hóa, Tin học, Khoa học, Anh Văn

Danh sách học sinh đạt giải theo môn:

Toán học

Vật lý 

Hóa học 

Tin học 

Khoa học

Tiếng Anh