Kết quả trúng tuyển NTU, NUS, SUTD 2023

 • UEE|
 • JMS|
07 Apr 2023

Năm 2023 các trường NUS, NTU lùi lịch nộp hồ sơ, và lịch công bố kết quả. Những trường hợp có sớm trước ngày 7.4.2023 đều thuộc diện đặc biệt. Tính đến ngày 7/4 có 2 em Hexagon. Danh sách chính thức sẽ được cập nhật trong những ngày tới. 

Hexagon có 24 người trúng tuyển NUS.  

 1. Lê Minh Hoàng, Mathematics n Computer Sci
 2. Bùi Khánh Hưng, Computer Sci
 3. Tô Bảo Châu, Business Analytics
 4. Nguyễn Thành Tâm, Business Analytics
 5. Đặng Quang Thắng, Mathematics & Computer Sci
 6. Lê Thùy Mai Anh, Mathematics
 7. Hoàng Phong, Computer Engineering
 8. Hoàng Phạm Việt Quang, Computer Engineering
 9. Lê Xuân Tùng, Computer Sci
 10. Phạm Bá Công, Quant Finance
 11. Nguyễn Văn Thắng, Computer Sci
 12. Nguyễn Nhật Minh (AMS), Information Security
 13. Lê Huy Châu, Computer Sci
 14. Nguyễn Việt Anh, Computer Engineering
 15. Nguyễn Quý Đạt, Computer Engineering
 16. Nguyễn Huy Tùng, Mathematics
 17. Đào Hải Nam, Computer Engineering 
 18. Vũ Minh Đức, Data Sci n Analytics
 19. Dương Hoàng Vũ Lâm, Data Sci n Analytics
 20. Trần Khôi Nguyên, Computer Sci
 21. Nguyễn Nhật Minh (HSGS), Computer Sci
 22. Nguyễn Tùng Lâm, Computer Sci
 23. Nguyễn Hải Dương, Comm
 24. Đặng Hà Minh, Business 

Danh sách Hexagon trúng tuyển NTU, có 25 người

 1. Đặng Hà Minh, Business
 2. Nguyễn Hoàng Dương, Computer Sci
 3. Dương Hoàng Vũ Lâm, Computer Sci
 4. Nguyễn Thành Tâm, EEE
 5. Nguyễn Quang Trung, EEE
 6. Trần Sơn Việt, Computer Sci
 7. Bùi Minh, Civil Engineering
 8. Bùi Khánh Hưng, Computer Engineering 
 9. Lê Minh Hoàng, Computer Sci
 10. Nguyễn Việt Anh, EEE
 11. Đào Hải Nam, CE, HSGS 
 12. Phạm Đức Minh, Chemical Engm PTNK  
 13. Nguyễn Huy Tùng, EEE, PTNK 
 14. Lê Thùy Mai Anh, EEE, HSGS 
 15. Nguyễn Tiến Đạt, EEE, HSGS 
 16. Nguyễn Quý Đạt, EEE, Hải Dương
 17.  Nguyễn Nhật Quang, Materials Eng, HN AMS 
 18. Lăng Hồng Nguyệt Anh, Mechanical Eng, HSGS
 19. Nguyễn Văn Thắng, Computer Sci, Bắc Giang
 20. Phạm Hoàng Việt Quang, Computer Eng, HSGS
 21. Đặng Quang Thắng, Computer Sci, HSGS 
 22. Phạm Bá Công, Data Sci, HN Ams
 23. Nguyễn Tùng Lâm, Computer Sci, Bắc Ninh
 24. Hoàng Phong, Computer Sci, HSGS
 25. Lê Xuân Tùng, Computer Sci, HSGS

Danh sách nhận/phỏng vấn học bổng bậc đại học gồm có

 1. Phạm Bá Công
 2. Lê Minh Hoàng
 3. Nguyễn Văn Thắng
 4. Nguyễn Tùng Lâm
 5. Đặng Quang Thắng
 6. Nguyễn Nhật Minh
 7. Hoàng Phong
 8. Bùi Khánh Hưng
 9. Dương Hoàng Vũ Lâm
 10. Nguyễn Hải Dương
 11. Nguyễn Việt Anh
 12. Bùi Minh.
 13. Lê Xuân Tùng
 14. Phạm Hoàng Việt Quang
 15. Lê Thùy Mai Anh
 16. Trần Sơn Việt

Danh sách Hexagon trúng tuyển SUTD

 1. Hoàng Phong
 2. Đặng Thị Hà Minh
 3. Phạm Bá Công
 4. Nguyễn Nhật Quang 

 

 

Năm 2023 có bầu cử Tổng thống Singapore, sẽ tổ chức vào tháng 9. Lý do chính trị nào đó mà Bộ giáo dục Singapore đã có chỉ đạo các trường ĐH công lập xếp hai khung lịch khác nhau cho ứng viên bản địa, và ứng viên quốc tế riêng rẽ. Theo đó, NUS, NTU, SMU đều có điểm chung là lùi lịch xét International Qualifications, trong đó có ứng viên VN.

Những bạn vừa tốt nghiệp JC tại Sing sẽ được xét trước, xong xuôi rồi mới đến lượt ứng viên nước ngoài. Việc này sẽ khiến quota tăng hoặc giảm với thí sinh VN, và có lẽ Sing cũng muốn hài hòa giữa các nhóm quốc tịch.  

Khoảng 25/5/2023 mới xong các việc xét trúng tuyển và học bổng cho dân bản địa. Thành ra, với dân international qualifications thì lâu nhất có kết quả trúng tuyển cũng phải cuối tháng 5, đầu tháng 6.