Kết quả thi hsg quốc gia 2017

  • UEE|
  • JMS|
18 Jan 2017

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức trong ba ngày 5 đến tháng 1 năm 2017. Kết quả chính thức sẽ được Bộ Giáo Dục và Đào tạo công bố trong tháng 1/2017 này. 

Kết quả VMO được Bộ giáo dục công bố chính thức ngày 24/01/2017. 

Kết quả HSG17

Chúc mừng Nguyễn Bằng Thanh Lâm, hexagonist đạt giải nhất môn Hóa quốc gia. 

Dành cho học sinh giỏi toán:

Hội Toán học Việt Nam sẽ tổ chức Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (từ lớp 4 đến lớp 10) trên phạm vi toàn quốc

 

 

 

Thông tin chi tiết xem tại LINK.