Kết quả thi HSG lớp 9 Tp Hà Nội 2017

  • UEE|
  • JMS|
01 Apr 2017

Kết quả thi HSG lớp 9 Thành phố Hà Nội

Danh sách EXCEL

 

Kết quả xếp giải 2017 (cập nhật 24/4/2017)

 

Kết quả năm 2019 xem tại đây