Danh sách nợ phí MYTS 2017

  • UEE|
  • JMS|
14 Mar 2017

Dưới đây là hai danh sách về MYTS cập nhật đến ngày 14/03/2017. PHHS vui lòng xem và phản hồi về hòm thư của Ban Tổ chức nếu phát hiện sai sót: myts@vms.org.vn. Dưới đây là hai danh sách định dạng PDF

DS Thí sinh   CHƯA nộp lệ phí dự thi MYTS 2017.

DS Thí sinh  ĐÃ nộp lệ phí dự thi MYTS 2017.

Lưu ý

  1. Hai danh sách trên cập nhật đến ngày 14/3/2017.
  2. Thí sinh chưa nộp lệ phí dự thi cần thực hiện chuyển khoản về BTC theo hướng dẫn.
  3. PHHS cần thường xuyên theo dõi trang thông tin về kỳ thi để cập nhật những thay đổi có thể có.

 

Số Báo Danh và danh sách phòng thi cập nhật ngày 22/3/2017 xem tại đây

http://www.hexagon.edu.vn/myts.html