Tiêu chuẩn Shortlist dự thi NTU

  • UEE|
  • JMS|
16 Jul 2019

Trường NTU Singapore tuyển sinh thí sinh VN vào tháng 2 hàng năm. Các ứng viên nộp hồ sơ dự thi từ tháng 10 đến tháng 12 năm trước. 

Từ quãng năm 2014 thì NTU đã thực hiện chính sách chỉ cho thí sinh dự thi 01 lần duy nhất, nhưng không công khai. Họ chỉ ngầm thực hiện, nên nhiều thí sinh không biết. Việc này kéo dài trong 3 năm, sau đó NTU nói rõ việc dự thi UEE chỉ được thực hiện một lần.

Hiện nay, NTU hình thành một checklist đánh giá khả năng được dự thi cho thí sinh. 

  1. Một là, trường cấp ba đang học tại VN của thí sinh. Các trường NTU, NUS có danh sách các trường cấp 3 tốt tại VN, và họ có phân hạng ngầm, đánh giá. Vậy nên học trường nào cũng là một điểm quan trọng.
  2. Hai là, điểm GPA hồi lớp 10 và 11 khá quan trọng. Về mặt lý thuyết, các em có điểm GPA trên 9.0 và không có môn KHTN nào dưới 7.5 thì cơ hội rất rõ ràng.
  3. Ba là, các thành tích thi HSG. 

​Các tiêu chuẩn trên do kinh nghiệm và thống kê trường hợp qua nhiều lứa học sinh tại Hexagon. Các em hs và phụ huynh cần tư vấn có thể liên hệ Hexagon.

Ngày 15/12/2019 là hết hạn hồ sơ NTU. Khoảng tuần đầu của tháng 1/2020 kết quả Shortlist sẽ được công bố.