Lễ trao giải MYTS 2016
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Lễ trao giải MYTS 2016

Lễ trao giải MYTS 2016 đã được tiến hành long trọng tại Hội trường Tạ Quang Bửu, Đại học Thăng Long. Những học sinh có kết quả xuất sắc...
08 Apr 2016
Kết quả thi thử APMOPS lần 3
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Kết quả thi thử APMOPS lần 3

14 Jan 2016
Kết quả học bổng SJI International năm 2015-2016
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Kết quả học bổng SJI International năm 2015-2016

Ba chàng trai này (Nam Hiếu, Vũ Long, Nhật Anh) đã giành được học bổng SJI International, cùng nhập học tháng 1 năm 2016. Mỗi học bổng trị...
02 Aug 2015
Trang   <123456789 ... >