Hướng dẫn, gơi ý APMOPS 2019

  • UEE|
  • JMS|
07 Apr 2019

Hướng dẫn và đáp số dưới đây do thầy Thuận chuẩn bị, dựa trên các bài toán do các bạn Hexagonists ghi lại theo trí nhớ. 

Em nào nhớ thêm được các câu khác xin hãy gửi về pvthuan AT hus.edu.vn

Năm nay, những bạn đúng từ 25 câu trở lên chắc chắn được giải Bạch Kim, dự vòng 2 APMOPS tại Singapore.

Kết quả chính thức sẽ được thông báo trong vòng khoảng 25 ngày tới.