Kết quả vào NUS, NTU, SUTD, SMU năm 2022

 • UEE|
 • JMS|
03 Jun 2022

Tính đến ngày 7/6/2022, Hexagon đã có 21 suất trúng tuyển NTU, và 15 suất trúng tuyển NUS. Trong số này, có 11 người trúng tuyển ngành học liên quan đến máy tính, và 9 người nhận học bổng ASEAN.

 

Một số trong số 9 người này được học bổng cả hai trường, và có một số bạn từ chối phỏng vấn học bổng khi đã nhận được từ một trường kia. 

Danh sách trúng tuyển NTU của Hexagon: 21 người

 1. Phan Hữu An, sinh viên Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 2. Nguyễn Trọng Phan, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam
 3. Đinh Huyền Trang, trường THPT chuyên KHTN
 4. Đào Trọng Khánh, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
 5. Trần Khánh Linh, trường THPT chuyên KHTN
 6. Đỗ Quang, trường THPT chuyên SPHN
 7. Đàm Minh Trí, trường THPT chuyên SPHN
 8. Trần Thăng Long, trường THPT chuyên KHTN
 9. Nguyễn Phương Linh, trường THPT chuyên KHTN
 10. Nguyễn Lê Tùng Dương, trường THPT chuyên KHTN
 11. Ngô Thị Thanh Hằng, trường THPT chuyên SPHN
 12. Nguyễn Quang Huy, trường THPT chuyên SPHN
 13. Đỗ Thị Dạ Khánh, trường THPT chuyên KHTN
 14. Trần Sỹ Minh Tiến, trường THPT chuyên KHTN
 15. Nguyễn Nhật Nam, trường THPT chuyên KHTN
 16. Đỗ Gia Hiển, trường THPT chuyên KHTN
 17. Phạm Hải Đăng, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam
 18. Nguyễn Gia Bảo, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam
 19. Nguyễn Anh Quân, trường THPT chuyên Hà Nôi Amsterdam
 20. Trần Duy Thịnh, trường THPT chuyên KHTN
 21. Huỳnh Cao Minh, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Tp HCM

​Danh sách Hexagon K14 trúng tuyển NUS: 16 người

1. Phan Hữu An, trường THPT chuyên KHTN
2. Trần Sỹ Minh Tiến, trường THPT chuyên KHTN
3. Trần Duy Thịnh, trường THPT chuyên KHTN
4. Nguyễn Trọng Phan, trường THPT chuyên HN Amsterdam
5. Trần Khánh Linh, trường THPT chuyên KHTN
6. Đinh Huyền Trang, trường THPT chuyên KHTN
7. Nguyễn Nhật Nam, trường THPT chuyên KHTN
8. Nguyễn Anh Quân, trường THPT chuyên HN Amsterdam
9. Nguyễn Gia Bảo, trường THPT chuyên HN Amsterdam 
10. Đoàn Quốc Thịnh, trường THPT chuyên KHTN
11. Trần Thăng Long, trường THPT chuyên KHTN
12. Đỗ Quang, trường THPT chuyên SPHN 
13. Đào Trọng Khánh, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
14. Đàm Minh Trí, trường THPT chuyên SPHN
15. Đỗ Gia Hiển, trường THPT chuyên KHTN
16. Nguyễn Quang Huy, trường THPT chuyên SPHN
 
 

Danh sách Hexagon nhận học bổng ASEAN bậc đại học năm 2022

 
1. Đỗ Gia Hiển
2. Nguyễn Gia Bảo
3. Nguyễn Anh Quân
4. Nguyễn Trọng Phan 
5. Đàm Minh Trí
6. Trần Khánh Linh
7. Phan Hữu An
8. Đinh Quỳnh Trang
9. Trần Thăng Long
 
Hexagon có chương trình đào tạo và hướng dẫn tối ưu hồ sơ vào các trường đại học công lập Singapore NUS, NTU, SUTD và SMU. Anh/chị phụ huynh cần tư vấn và định hướng sớm cho con cần liên hệ sớm từ thời điểm con học lớp 9. 
 
Danh sách 11 bạn Hexagon trúng tuyển ngành học liên quan máy tính
1. Đỗ Gia Hiển,
Computer Engineering with a Second Major in Business, NTU, NUS, SUTD 
2. Trần Khánh Linh
Data Sci, NTU, NUS
3. Nguyễn Trọng Phan
 Computer Eng, Computer Sci, NTU, NUS
4. Đinh Quỳnh Trang,
Information Engineering with Media, NTU, NUS
5. Trần Duy Thịnh,
 Information Engineering with Media, NTU; Business Analytics, NUS
6. Phan Hữu An,
Computer Science, NTU, NUS
7. Nguyễn Gia Bảo,
Data Sci, NUS, NTU
8. Nguyễn Anh Quân,  
Data Sci, NUS, NTU 
9. Đoàn Quốc Thịnh,  
Computer Sci, NUS
10. Nguyễn Nhật Nam,
Informatin Engineering with Media, NTU, NUS 
11. Nguyễn Phương Linh
Computer Sci, NTU 
 
Trúng tuyển SUTD
1. Đinh Hữu Tuấn Minh
2. Đỗ Gia Hiển
3. Lương Việt Hưng