Kết quả thi UEE năm 2019 của trường NTU,  NUS
  • UEE|
  • JMS|

Kết quả thi UEE năm 2019 của trường NTU, NUS

Hôm nay ngày 5/3, trường NTU đã gửi thư báo trúng tuyển với các bạn dự thi UEE hồi cuối tháng 1.
05 Mar 2019
Kết quả kỳ thi APMOPS 2018
  • UEE|
  • JMS|

Kết quả kỳ thi APMOPS 2018

23 Apr 2018
Kết quả xét tuyển lớp 6 Ams Hà Nội 2016
  • UEE|
  • JMS|

Kết quả xét tuyển lớp 6 Ams Hà Nội 2016

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Sở Giáo dục Hà Nội và trường HN AMS đã công bố kết quả xét tuyển vào lớp 6 cho các bạn sn 2005 vào trường HN AMS.
02 Jul 2016
Trang   <123>