Một số thay đổi về đăng ký dự thi/xét tuyển NUS/NTU 2022
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Một số thay đổi về đăng ký dự thi/xét tuyển NUS/NTU 2022

Năm nay 2022 hai trường NUS, NTU có một số điều chỉnh về cách tuyển sinh đối với thí sinh Việt Nam.
11 Jan 2022
Tuyển K15 vào NUS, NTU, ...
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Tuyển K15 vào NUS, NTU, ...

10 Jul 2021
Tiêu chuẩn Shortlist dự thi NTU
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Tiêu chuẩn Shortlist dự thi NTU

16 Jul 2019
Kết quả học bổng ASEAN bậc đại học năm 2019
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả học bổng ASEAN bậc đại học năm 2019

Việc xét học bổng ASEAN vào đại học NUS, NTU căn cứ vào các tiêu chuẩn sau.
22 May 2019
Trang   123456 ... >