Kỳ thi APMOPS (Toán châu Á Thái Bình dương) 2023

  • UEE|
  • JMS|
22 Feb 2023

Kỳ thi APMOPS 2023 được tổ chức trở lại tại Việt Nam, sau 3 năm dừng do Covid. 

Thông tin chính thức về APMOPS 2023 từ BTC xem tại ĐÂY.

Chúng tôi sẽ tổ chức một nhóm nhỏ, khoảng 10 học sinh, có thể đạt thành tích cao tại kỳ APMOPS năm nay. 

  • Đối tượng: sinh từ 1/7/2010 đến hết năm 2011.
  • Cách thức: học trực tiếp tại TT hoặc qua Zoom, quản lý lớp qua Google Class.
  • Giáo viên: Phạm Văn Thuận
  • Nội dung ưu tiên: Counting, Numbers, Geometry.
  • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
  • Mục tiêu: dự thi V1 ngày 15/4/2023 và V2 ngày 27/5/2023
  • Đăng ký: qua số 0919 356 939, và/hoặc qua mẫu Form

​Google Form đăng ký và Phiếu kiểm tra vào lớp APMOPS 2023.