Mở hồ sơ học bổng ASEAN 2023-2024

  • UEE|
  • JMS|
16 Feb 2023

Học bổng ASEAN (có cho bậc trung học và đại học) là quỹ học bổng của chính phủ Singapore cho các ứng viên theo học tại các trường công lập của Singapore. 

Học bổng ASEAN bậc trung học thì ứng viên từ trường trung học bất kỳ ở Việt Nam đều có thể nộp. Hồ sơ mở tự do online tại
https://www.moe.gov.sg/.../awa.../asean-scholarships/vietnam

Đối tượng

Năm nay các em sinh năm 2010, 2009, 2008, 2007 có thể nộp hồ sơ. 

Lịch trình

  • Vòng nộp hồ sơ: từ ngày 15/2/2023 đến ngày 26/4/2023.
  • Vòng thi Viết: khoảng tháng 6 đến tháng 8 năm 2023. Môn thi Toán, tiếng Anh, (và có thể cả GAT)
  • Nhận kết quả Shortlist: khoảng 3 tuần trước khi thi Viết.
  • Vòng thi Phỏng vấn: khoảng tháng 8 năm 2023.

Lựa chọn như thế nào?

  • Mathematics: Bài thi 35 câu hỏi, viết tự luận, dài khoảng 20 trang. Ứng viên cần làm đúng khoảng 90% trở lên mới có cơ hội trúng tuyển.
  • English: Bài có phần thi đọc hiểu gồm 2 Reading Passage, 1 Gap filling, 1 bài về Grammar, 1 bài từ Vựng. Tổng của phần đọc hiểu là khoảng 10 trang A4. Phần thi Viết có 2 đề chọn 1, chỉ viết trong 30 phút riêng rẽ. Tổng thời gian của bài thi English là 150 phút. Điểm đạt khoảng 65% môn tiếng Anh thường là đạt rồi. 
  • Interview: Khoảng 20% thí sinh tốt nhất của bài thi Viết sẽ được mời phỏng vấn.  

Đăng ký khóa học chuẩn bị cho Vòng thi Viết tại ĐÂY

Kết quả học bổng ASEAN, A*STAR năm 2022 tại ĐÂY.