Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ 2017

  • UEE|
  • JMS|
22 Feb 2017

Hội Toán học Việt Nam tổ chức Kỳ thi Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ lần thứ 2 năm 2017. Thí sinh đăng ký tự do trên phạm vi toàn quốc. Năm nay MYTS được tổ chức cùng lúc tại 5 địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Tp HCM.

Đối tượng

Học sinh từ lớp 4 đến lớp 10

Hướng dẫn đăng ký, thông tin chi tiết xem TẠI LINK