Kết quả học bổng ASEA, A*STAR năm 2020

 • UEE|
 • JMS|
04 Dec 2020

Chúc mừng các em Hexagon sau đây đã được trao học bổng A*STAR năm 2020:

 1. Đinh Nho An, học sinh trường chuyên Trần Đại Nghĩa, Tp HCM.
 2. Phạm Khánh Linh, học sinh trường HANOI Amsterdam.
 3. Phạm Bảo Quang, hoc sinh trường HANOI Amsterdam.
 4. Nguyễn Khắc Khánh Lâm, học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên, HANOI
 5. Nguyễn Triệu Hoàng Minh, học sinh trường HANOI Amsterdam.

Kết quả học bổng ASEAN 2020 bắt đầu được gửi email cho ứng viên lúc 13,30 ngày 4/12. Chúc mừng các em

 1. Lê Trung Kiên, học sinh trường HANOI Amsterdam.
 2. Nguyễn Ngọc Quyết, học sinh trường PTNK, Tp HCM
 3. Nguyễn Hồng Gia Nghi, học sinh trường chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận 
 4. Hoàng Nguyễn Khánh Linh, học sinh trường PTNK, Tp HCM.
 5. Nguyễn Thế Bình Khang, học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Ngãi.
 6. Nguyễn Phúc Trường, học sinh THCS Nguyễn Khuyến, Đà Nẵng
 7. Phạm Quang Minh, học sinh trường PTNK, Tp HCM

Năm nay là năm đầu tiên Hexagon dạy học cho các bạn ở tỉnh xa HN. Trên tổng số 24 Hexagonists cạnh tranh ASEAN, A*STAR với 350 người để cạnh tranh 5+2+5+13=25 suất HB cả nước. Tỉ lệ trúng tuyển của Hexagonists như vậy rất cao. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VaPdncIUzCwZOdu9lXEFE4gZ9KhPuMlx/view?usp=sharing