Sơ bộ kết quả APMOPS 2018

 • UEE|
 • JMS|
07 Apr 2018

 

Dưới đây là một số câu hỏi được sử dụng trong APMOPS 2018, ghi lại theo trí nhớ học sinh.

 

 1. Tính $63:34\times 51:24\times64:36$.
 2. Chuyến bay từ Singapore đến Mathland hết 11 giờ. Nếu máy bay bắt đầu lúc 3 AM tại Mathland thì nó đến Singapore lúc 9PM. Hỏi máy bay khởi hành lúc 3 AM ở Singapore thì đến Mathland lúc mấy giờ?
 3. Hỏi số nào trong các số dưới đây là số chính phương: chọn 2660161.
 4. Bài toán về hai đường tròn cắt nhau. Đáp số 628.
 5. Tìm số $\overline{abcd}$, biết rằng $\overline{abcd}=(a+b+c+d)^4$.
 6. Cho chín chữ số từ 1 đến 9. Đặt năm dấu $+$ và giữa các chữ số rồi tính kết quả. Hỏi tổng lớn nhất và tổng nhỏ nhất có thể chênh lệch bao nhiêu? ĐS 6678.
 7. Viết số $5/14$ dưới dạng số thập phân. Hỏi chữ số thứ 203 sau dấu phẩy là chữ số mấy? ĐS 4.
 8. Một túi có bóng đỏ và bóng xanh. ĐS 62.
 9. Bài tính góc trên hai gương phẳng: 40.
 10. Bài gấp hình lập phương: chọn phương án 4.
 11. Bài tính diện tích hình bình hành: 240.
 12. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy số có quy luật $1,2,3,2,3,4,3,4,5,4,5,6, ..., $. Đáp số đúng là 1816.
 13. Tìm số $N$ nhỏ nhất có thể viết được dưới dạng tổng của 9, 10, và 11 số tự nhiên liên tiếp. ĐS: 495.
 14. Tìm số $\overline{abcd}$ lớn nhất biết rằng $\overline{abcd}-10(a+b+c+d)=3015.$ Đáp số 3195.
 15. Một máy làm bánh pizza theo nguyên tắc: cứ bánh thứ 15 thì cho toppings là sausage, bánh thứ 18 thì cho mushroom, và bánh thứ 28 thì cho pepper. Hỏi trong 100 000 cái bánh đầu tiên thì có bao nhiêu bánh có sausage, có mushroom mà không có pepper? ĐS 1032. 
 16.  
 17. Bài toán