Kết quả học bổng ASEAN, A*STAR 2022 bậc trung học

 • UEE|
 • JMS|
26 Sep 2022

Năm nay thí sinh có lịch thi viết/phỏng vấn như sau

 • thi vòng thi Viết môn Toán, Anh: ngày 26/6 tại Hà Nội, và 23/6 tại Tp HCM
 • thi phỏng vấn ngày 26/8 tại Hà Nội, Tp HCM
 • thời điểm gửi thư mời phỏng vấn là 26/7.

​Kết quả A*STAR vào trường nữ sinh SCGS đã được công bố ngày 15/9, gồm các bạn sau đây

 1. Vũ Nguyễn Ngọc Hà, học sinh trường Ngô Sỹ Liên
 2. Trần Nhật Minh, học sinh trường HN Amsterdam
 3. Bùi Trần Phương Trà, học sinh trường HN Amsterdam

​Cả 3 em học sinh đều tham gia khóa học ASPX Toán và Viết luận tại Hexagon. Năm nay SCGS chỉ nhận 3 học sinh Việt Nam vào chương trình học bổng này. 

 

Danh sách các em Hexagon nhận học bổng ASEAN năm nay

 1. Lê Vũ Quỳnh Thy, Tp HCM
 2. Lý Trí Đức, Tp HCM 
 3. Huỳnh Lê Mỹ Linh, Tp HCM
 4. Nguyễn Bảo Minh Uyên, Tp HCM
 5. Nguyễn Mai Xuân Khánh, Tp HCM
 6. Huỳnh Như Phương, Tp HCM
 7. Phan Phương Anh, Hà Nội
 8. Lê Hoàng Dương, Hà Nội
 9. Nguyễn Nam Khánh, Hà Nội
 10. Lê Như Anh, Hà Nội
 11. Hoàng Nhật Minh, Hà Nội
 12. Nguyễn Chí Kiên, Hà Nội

Các em lớp ASPX 2022 đã trải qua các phần học Toán, Viết luận, phỏng vấn trải dài trong 1 năm. Kết quả năm nay xuất sắc.