Toán học lý thú

  • UEE|
  • JMS|
23 Feb 2017

Lớp học miễn phí theo mô hình mới: CLB Toán chúng tôi giảng dạy một khóa học ngắn, miễn phí cho học sinh lớp 4, 5, 6 tại các trường ở miền Bắc.  

Một số nội dung chính của chương trình

  1. Tạo hình: lớp học lắp ghép các mô hình toán từ giấy, gỗ giúp học sinh có môi trường tương tác và làm quen với các khối hình, biến đổi trong không gian. Học sinh học cách làm quen với cách thảo luận, và giải quyết vấn đề trong một nhóm.
  2. Toán học sinh động: giảng dạy và thảo luận toán học tổ hợp, hình học, số học. Nội dung giảng dạy theo tinh thần đổi mới từ nước ngoài. 

Tổ chức hoạt động trò chơi cho các bạn trẻ

Hình ảnh Hexagon tổ chức các trò chơi cho học sinh tham gia tại Math Open Day 2016

Ngôn ngữ chương trình

Anh-Việt

Yêu cầu nhóm học 

  1. Mỗi nhóm có từ 15 đến 25 học sinh tham gia
  2. Các em học sinh yêu thích toán

Các thức đăng ký

  1. Giáo viên bộ môn liên hệ đăng ký qua email hexagon@hus.edu.vn
  2. Phục vụ trên nguyên tắc first come first served và lịch sẵn có.  

Hotline 0919 356 939.

Thời gian thực hiện

Mùa hè, tháng 6, 7, 8 năm 2017, kéo dài từ 3 đến 4 tuần. 

Địa điểm

Tại các trường đăng ký tham gia.

Hỗ trợ từ nhà trường

Nhà trường cho mượn địa điểm, cử giáo viên hỗ trợ quản lý nhóm.