Danh sách thí sinh dự thi MYTS 2017

  • UEE|
  • JMS|
06 Mar 2017

Ngày 6/3/2017, Ban Tổ chức Kỳ thi MYTS, Hội Toán học Việt Nam cập nhật danh sách thí sinh GỬI ĐĂNG KÝ dự thi MYTS 2017, tính đến ngày 4/3/2017. Danh sách dưới đây chưa phải danh sách chia phòng thi, chưa có đánh số báo danh. 

Số thứ tự trong danh sách KHÔNG phải số báo danh. Danh sách đầy đủ hơn sẽ cập nhật sau ngày 16/3/2017.

Tải danh sách MYTS 2017 tại ĐÂY

Danh sách thí sinh ĐÃ NỘP LỆ PHÍ sẽ được cập nhật vào ngày 16/3/2017.

Những thí sinh sai sót về thông tin trong danh sách trên đề nghị gửi email đính chính về BAN TỔ CHỨC, tại myts@vms.org.vn

Thí sinh và Phụ huynh nên thường xuyên theo dõi website để biết những cập nhật về kỳ thi.