Kết quả xét tuyển lớp 6 Ams Hà Nội 2016

  • UEE|
  • JMS|
02 Jul 2016

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Sở Giáo dục Hà Nội và trường HN AMS đã công bố kết quả xét tuyển vào lớp 6 cho các bạn sn 2005 vào trường HN AMS. 

Danh sách (tệp PDF)