Kết quả thi UEE năm 2019 của trường NTU, NUS

  • UEE|
  • JMS|
05 Mar 2019

Hôm nay ngày 5/3, trường NTU đã gửi thư báo trúng tuyển với các bạn dự thi UEE hồi cuối tháng 1.  Những bạn chưa đỗ cũng nhận được thư từ chối vào hôm nay. Những bạn chưa nhận được thư gì thì có thể vẫn ở trong danh sách chờ. Chúc mừng các bạn Hexagonists  sau đây đã trúng tuyển NTU năm nay 

1) Tạ Quỳnh Nga, NTU, HB ASEAN 

2) Đỗ Xuân Long, NTU

3) Nguyễn Trọng Phúc, NTU

4) Lương Minh Quang, NTU

5) Phạm Quang Huy, NTU

6) Cao Tiến Thành, NTU

7) Vũ Minh Hiếu, NUS, NTU

8) Lê Kỳ Nam, NTU

9) Nguyễn Minh Nguyên, NUS,  NTU  

10) Lê Ngọc  Cảnh, NTU

11) Nguyễn Minh Quang, KAIST, NTU

12) Nguyễn Thanh Sơn, NTU
13) Hồ Tùng, KAIST
.....

Đến thời điểm hiện tại, 12 người đỗ trên tổng 19 người đi thi NTU là tỉ lệ khá tốt, tỉ lệ cao nhất trong các trung tâm cả nước. Hexagon đã quan tâm trở lại chương trình UEE sau một thời gian cầm chừng (do phía Singapore cho ít suất quá).

Hôm nay ngày 12 tháng 4 thì từ 9h sáng, trường NUS đã bắt đầu báo kết quả. Số lượng dự thi NUS của Hexagonists ít hơn hẳn so với NTU do một số bạn là SV, một bạn để dành năm sau thi. Các bạn Hexagonists được báo đỗ NUS:

  1. Vũ Minh Hiếu  (chuyên Toán, Trường HN AMS)
  2. Nguyễn Minh Nguyên (Trường Thoại Ngọc Hầu, học chương trình UEE từ xa)
  3. Nguyễn Sơn Linh (chuyên Tin, HSGS)
  4. Nguyễn An Khánh (chuyên Lý, HSGS, chỉ dự thi NUS), HB ASEAN
  5. Lương Minh Quang (chuyên Lý, HSGS)
  6. Trần Gia Phong (Trường PTNK Tp HCM, học chương trình UEE từ xa)

Hiện tại cũng có các em Hexagonists khác được tuyển thẳng nhờ giải HSG tốt

  1. Vương Hoàng Long
  2. Nguyễn Thành Vinh (không nhập học NUS, Singapore)

Cập nhật ngày 29/6/2019:

Lê Văn Tân, THPT Chuyên KHTN trúng tuyển học bổng vào ĐH Tohoku, Nhật Bản. 

Tổng kết UEE K11 của Hexagonist:  16 bạn đi NUS, NTU Singapore và 1 bạn đi Tohoku (Nhật bản)

 

 

Những bạn trúng tuyển được yêu cầu accept offer của NTU thì cứ nên thực hiện ngay. Sau đó đợi kết quả của NUS thì thay đổi cũng không muộn. KQ NUS sẽ được báo vào tuần đầu của tháng 4,  và cập nhật trongg bài viết này.  

 

Hai trường NUS, NTU thường tuyển các bạn học tốt môn Toán, Lý/Hóa, với yêu cầu tiếng Anh tương đương khoảng 6.5 IELTS. Nộp hồ sơ vào tháng 11, 12 hàng năm và dự thi vào tháng 2 năm sau đó. Các em sn 2002, 2001, và 2000 có thể dự thi vào tháng 2 năm 2020.