Kết quả thi UEE năm 2019 của trường NTU, NUS

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
05 Mar 2019

Hôm nay ngày 5/3, trường NTU đã gửi thư báo trúng tuyển với các bạn dự thi UEE hồi cuối tháng 1.  Những bạn chưa đỗ cũng nhận được thư từ chối vào hôm nay. Những bạn chưa nhận được thư gì thì có thể vẫn ở trong danh sách chờ. Chúc mừng các bạn Hexagonists (khóa UEE K11, và K10) sau đây đã trúng tuyển NTU năm nay 

1) Tạ Quỳnh Nga

2) Đỗ Xuân Long

3) Nguyễn Trọng Phúc

4) Lương Minh Quang

5) Phạm Quang Huy

6) Cao Tiến Thành

7) Vũ Minh Hiếu

8) Lê Kỳ Nam

9) Nguyễn Minh Nguyên  

10) Lê Ngọc  Cảnh

11) Nguyễn Minh Quang

12) Nguyễn Thanh Sơn
.....

Đến thời điểm hiện tại, 12 người đỗ trên tổng 19 người đi thi NTU là tỉ lệ khá tốt. Hexagon đã quan tâm trở lại chương trình UEE sau một thời gian cầm chừng (do phía Singapore cho ít suất quá).

Những bạn trúng tuyển được yêu cầu accept offer của NTU thì cứ nên thực hiện ngay. Sau đó đợi kết quả của NUS thì thay đổi cũng không muộn. KQ NUS sẽ được báo vào tuần đầu của tháng 4,  và cập nhật trongg bài viết này.  

Thư mời phỏng vấn học bổng ASEAN hoặc CN Yang có thể có trong vòng 2 tuần tới.

Hai trường NUS, NTU thường tuyển các bạn học tốt môn Toán, Lý/Hóa, với yêu cầu tiếng Anh tương đương khoảng 6.5 IELTS. Nộp hồ sơ vào tháng 11, 12 hàng năm và dự thi vào tháng 2 năm sau đó. Các em sn 2002, 2001, và 2000 có thể dự thi vào tháng 2 năm 2020. 

 

đang cập nhật kết quả ....