Mathley
Mathley là nhóm giải toán trên mạng xuất bản bài toán và lời giải định kỳ, bài viết phù hợp với học sinh trung học có năng khiếu toán học và các bạn trẻ yêu toán học, tham gia các cuộc thi học sinh giỏi toán. Mỗi năm có sáu ấn bản điện tử được ra đời nhằm phục vụ phong trào giải toán. Mathley is an online problem solving corner with prolems, solutions, and materials freely accessible to junior up to high school students. The corner is is made public six times per year on a regular basis dedicated to the promotion of problem solving among junior and high school students.

Mathley N0 4

Download
Mathley No 5

Mathley số này có các bài toán của các tác giả: Trần Quang Hùng, Nguyễn Lê Phước, Nguyễn Minh Hà, Đỗ Thanh Sơn. Bài dịch chuyên đề của tác giả Titu Andrescu và Gabriel. 

Mathley No 3

Download
Mathley No 3

Trong số này có các bài toán của tác giả: Vũ Thế Khôi, Lưu Bá Thắng, Michel Bataille, Trần Quang Hùng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Minh Hà,  Titu Andreescu, Trần Minh Ngọc. Lời giải các bài kỳ trước. 

Mathley No 2

Download
Mathley No 2 (May 2014)

Số này có các bài toán do các tác giả sau đề xuất: Vũ Hà Văn (đại học Yale, Hoa Kỳ), Nguyễn Minh Hà (đại học Sư phạm Hà Nội), Trần Quang Hùng (đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội), Nguyễn Văn Linh (sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội), Trần Minh Ngọc (sinh viên Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh).

Mathley No 1

Download
Mathley Vol 1, 2014

Trong số này có các bài toán của các tác giả sau: Trần Quang Hùng, Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Tiến Lâm, Michel BATAILLE, Nguyễn Duy Thái Sơn, Nguyễn Văn Linh, Hà Duy Hưng, Vũ Thế Khôi.

Chúng tôi đã đính chính một số lỗi lúc 9h/2/01/2014. 

Bạn đọc có thể gửi lời giải dưới dạng các file sau đây: PDF, DOC, hoặc viết tay trên giấy rồi chụp ảnh gửi về hòm thư email của tạp chí.

Tổng tập Mathley, 2011-2012

Download
Mathley All Problems and Solutions

Tài liệu này gộp tất cả bài toán và lời giải từ những số đầu tiên của Mathley đã hoạt động hơn một năm. Lần này, Mathley trở lại với nhiều "món ăn" cho những người giỏi toán hơn với đủ những nội dung thi HSG quốc gia, thi Olympiad quốc tế. 

Ban biên tập

 

Vũ Thế Khôi Viện Toán học Việt Nam
Trần Quang Hùng Trường THPT Chuyên KHTN Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Tiến Lâm Trường THPT Chuyên KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phan Tấn Phú Trường THPT Võ Trường Toản, tỉnh Đồng Nai
   

Thông báo

Đóng góp bài viết, bài toán xin gửi về địa chỉ email: mathley@hus.edu.vn