Mathley

Mathley No 1

Download
Mathley Vol 1, 2014

Trong số này có các bài toán của các tác giả sau: Trần Quang Hùng, Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Tiến Lâm, Michel BATAILLE, Nguyễn Duy Thái Sơn, Nguyễn Văn Linh, Hà Duy Hưng, Vũ Thế Khôi.

Chúng tôi đã đính chính một số lỗi lúc 9h/2/01/2014. 

Bạn đọc có thể gửi lời giải dưới dạng các file sau đây: PDF, DOC, hoặc viết tay trên giấy rồi chụp ảnh gửi về hòm thư email của tạp chí.