Kết quả kiểm tra Toán tiếng Anh lần 1/2016

  • UEE|
  • JMS|
06 Oct 2016

Bài thi lần này có 30 câu hỏi, chia thành ba nhóm. Điểm lần lượt cho mỗi câu trong từng nhóm là 4, 5, 6. Tổng điểm bài thi là 150. Có 11 bạn đạt kết quả hơn 100. 

Xem kết quả chi tiết tại ĐÂY.

 

Các đợt kiểm tra tiếp theo sẽ có trong các tháng 12/2016, và 2, 3/2017. PHHS chú ý theo dõi. 

 

Đề thi và đáp án thuộc bản quyền Hexagon.