Kết quả học bổng ASEA, A*STAR năm 2020
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Kết quả học bổng ASEA, A*STAR năm 2020

Kỳ thi học bổng ASEAN, A*STAR năm nay được dồn chung làm một đơn hôm 1/11/2020 và kết quả báo trong hai tuần đầu tháng 12.
04 Dec 2020
Tiêu chuẩn Shortlist dự thi NTU
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Tiêu chuẩn Shortlist dự thi NTU

Trường NTU Singapore tuyển sinh thí sinh VN vào tháng 2 hàng năm. Các ứng viên nộp hồ sơ dự thi từ tháng 10 đến tháng 12 năm trước.
16 Jul 2019
Trang   123456 ... >