Tiêu chuẩn Shortlist dự thi NTU
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Tiêu chuẩn Shortlist dự thi NTU

16 Jul 2019
Thi thử UEE vào NUS, NTU 2019
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Thi thử UEE vào NUS, NTU 2019

06 Jun 2019
Kết quả học bổng ASEAN bậc đại học năm 2019
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Kết quả học bổng ASEAN bậc đại học năm 2019

Việc xét học bổng ASEAN vào đại học NUS, NTU căn cứ vào các tiêu chuẩn sau.
22 May 2019
Trang   123456 ... >