Đại học NUS tổ chức thi UEE năm 2019
  • UEE|
  • JMS|

Đại học NUS tổ chức thi UEE năm 2019

Trong hai ngày: 1 và 2 tháng 3/2019, Đại học Quốc gia Singapore đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh và xét học bổng cho các bạn sinh năm 2001.
02 Mar 2019
Thi học bổng ASEAN 2018
  • UEE|
  • JMS|

Thi học bổng ASEAN 2018

29 May 2018
Kết quả kỳ thi APMOPS 2018
  • UEE|
  • JMS|

Kết quả kỳ thi APMOPS 2018

23 Apr 2018
Sơ bộ kết quả APMOPS 2018
  • UEE|
  • JMS|

Sơ bộ kết quả APMOPS 2018

07 Apr 2018
5 câu hỏi về học bổng ASEAN trung học
  • UEE|
  • JMS|

5 câu hỏi về học bổng ASEAN trung học

Năm câu hỏi về tiêu chuẩn cấp học bổng, số lượng, ôn thi, lứa tuổi ... của phụ huynhh được giải đáp trong này.
26 Feb 2018
Trang   <1234567>