Tài nguyên

Đề thi Vòng 2 MYTS 2016

Download
MYTS V2
Đây là tập đề thi, đáp án MYTS năm 2016 Vòng 2. Đính chính: Về bài số 1, khối 5 đáp số đúng là 24.

Đề thi MYTS 2016

Download
MYTS
MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS MYTS

Kiểm tra toán 5, 6, 7

Download
Kmath 1
Thử sức với các bài toán. Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701 Test 1701

Sách giải toán của Engel

Download
Engl PSS
Đây là một trong số cuốn sách gối đầu giường của các bạn học sinh giỏi toán. Sách đa dạng các chủ đề, có hướng dẫn đáp số theo từng chủ đề.

Tuyển tập các bài toán từ ABACUS

Download
ABbooklet
Tuyển tập các bài toán từ kỳ thi HSG Toán ABACUS. Các bài toán này phù hợp cho những bạn ôn thi APMOPS (vòng 2), IMC, Tournaments of the Towns, ....

Đề thi và đáp án IMC 1999-2012

Download
imcbooklet
Tập đề thi và đáp án kỳ thi International Mathematics Competitions. Đây là kỳ thi dành cho các trường trung học từ nhiều nước tham gia dự thi. Tại Hà Nội, trường Hà Nội Amsterdam thường dự thi kỳ thi này. Tài liệu này phù hợp với các bạn học sinh lớp 7, 8, 9, 10 ở Việt Nam có thế sử dụng.

Đề thi và đáp án HOMC 2014

Download
HOMC 2014
File đính kèm là đề thi và lời giải đầy đủ của ban tổ chức kỳ thi HOMC 2014, ở cả hai nhóm đối tượng: Junior và Senior. Đề thi này không đa dạng, đầy đủ các nội dung toán quan trọng, và có thể bỏ sót những học sinh thông minh.

Kiểm tra đầu vào chương trình UEE và SMS

Download
Qualifying Test
Học sinh tham gia chương trình UEE và/hoặc SMS tại Hexagon cần thực hiện bài kiểm tra đầu vào xếp lớp. Tài liệu đính kèm là mẫu bài kiểm tra đã được sử dụng tại Hexagon, thí sinh có thể tham khảo. Chúng tôi có thể từ chối những thí sinh không đạt.

Đề thi toán Hà Nội Mở Rộng HOMC (HOMO) 2006-2013

Download
HOMC Problems 2006-2013
Đề thi Olympic Toán học Hà Nội mở rộng các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 có trong tài liệu đính kèm sau đây. Lời giải một số năm có trên trang Hexagon này.

Đề thi thử APMOPS (2011) Mock Test for APMOPS

Download
Mock Test for APMOPS
Đề thi thử APMOPS năm 2011 do một số thầy tại Hexagon thực hiện.

Hướng dẫn điền đơn NUS, NTU (mùa tuyển sinh 2014)

Download
VNCNUS Guide
Hướng dẫn thủ tục và cách thức làm hồ sơ dự thi NUS năm 2014 trong tệp đính kèm do cộng đồng sinh viên NUS thực hiện. Nội dung bắt đầu từ trang 54.
Trang   12>