Tài nguyên

Đề thi chính thức APMOPS 2014 (APMOPS questions)

Download
APMOPS 2014
Đề thi APMOPS năm 2014 vẫn duy trì chất lượng tốt truyền thống: lạ mắt và thú vị. Điểm khác thường là ở chỗ một số câu dễ quá, một số câu lại khó quá. Dường như có một thành viên mới trong ban làm đề năm nay, so với các năm trước. Các bài toán đếm xuất hiện nhiều hơn thường lệ.