Tài nguyên

Đề thi APMOPS 2013 (Problems only)

Download
APMOPS 2013 Problems
Đây là bản đề thi chính thức của Olympic Toán Châu Á Thái Bình Dương dành cho lức tuổi từ 12 đến 13. Đề thì này, theo thông lệ của nó, có chất lượng rất tốt theo nghĩa: đa dạng, thú vị, mới, và thách thức.