Tài nguyên

Đề thi chính thức APMOPS 2012 Questions Paper

Download
APMOPS Problems 2012
Mỗi đề thi APMOPS có 30 câu hỏi, thuộc ba nhóm điểm khác nhau: nhóm 4 điểm, nhóm 5 điểm, và nhóm 6 điểm. Các bài toán đều có chất lượng khá tốt, kích thích tính tò mò và say mê toán của học sinh năng khiếu toán. Như vậy, tất cả các đề thi chính thức từ trước tới nay (2004-2013) đều đã được đưa lên website Hexagon, trong mục Tài nguyên. PHHS, học sinh, giáo viên tra cứu tài liệu dựa trên các thanh bên trái.