Giới thiệu các trường đại học ở Hà Lan

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
07 Jan 2017

Hà Lan có nhiều trường đại học tốt, giảng dạy bằng tiếng Anh, phù hợp với các bạn tại Hexagon theo nghĩa sau

  1. trường đại học tốt
  2. mức chi phí thấp hơn so với việc học đại học tại Mỹ
  3. có ngành về engineering, đào tạo bằng tiếng Anh

Trường đại học Groningen

Học phí: 10 ngàn Euro/năm. 

Xét hồ sơ, IELTS 6.5

Ví dụ, trang thông tin chi tiết về ngành CS tại Groningen: LINK

http://www.rug.nl/bachelors/computing-science/admission-and-application

Đại học công nghệ Delf

Đào tạo đa ngành, trong đó có Kỹ thuật hàng không, Khoa học trái đất, Vật lý ứng dụng, Kiến trúc, Xây dựng, Kỹ thuật điện, Khoa học máy tính, Khoa học phân tử, Cơ học. 

Xem chi tiết tại đường LINK  sau đây.

Hướng dẫn hồ sơ (gửi trước 1/4/2017) tại ĐÂY.

 

Đại học Amsterdam

Trường này có 13 ngành đào tạo bằng tiếng Anh, bậc Cử nhân, trong đó có Quản trị kinh doanh. Không có ngành về kỹ thuật.

Xem tham khảo thêm thông tin tại LINK.

 

Đại học công nghệ Eindhoven

Đào tạo các ngành Toán, Lý, Tự động hóa, Kiến trúc, Xây dựng, Công nghệ Y sinh, Hóa, Khoa học dữ liệu, Điện điện tử, Cơ khí, Khoa học phần mềm. 

Tham khảo LINK chi tiết về từng ngành học.

Giảng dạy bằng ngôn ngữ tiếng Anh. 

Hướng dẫn đăng ký (nên gửi từ tháng 3/2017, hết hạn từ 1/5/2017) nộp hồ sơ tại LINK.