Đánh giá năng lực toán và Khoa học cấp Tiểu học

  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|
23 Apr 2018

Sở GD Hà Nội năm 2018 đã cho phép việc tuyển sinh  vào lớp 6 trở lại, sau 3 năm cấm đoán. 

 

Có lẽ Sở GD Hà Nội cố gắng đạt được hai điều với quyết định này. Một là giảm việc dạy  thêm, học thêm diễn ra tràn lan. Hai là hướng tới nội dung học toàn diện, cân bằng, và từ đó có sự bình đẳng cao hơn giữa các môn học.

Sở GD Hà Nội, theo chỉ đạo của Bộ GD, đã rất có kinh nghiệm về việc này. Những năm xưa, Bộ GD đã rất thành công trong việc giảm áp lực cho học sinh lớp 12 học thêm, ôn thi đại học tràn lan. Mấu chốt trong bước ngoặt này là Bộ chủ trương đưa đề thi cơ bản, bám sách giáo khoa, không đánh đố. 

 

Theo đó, đề thi vào lớp 6 gồm hai nhóm tổ hợp (thực hiện ở một số trường)

1) Toán và Khoa học

2) Tiếng Việt, Tiếng Anh, Địa Lý, Lịch sử

Dưới đây là một đề thi thuộc nhóm 1 do Hexagon chuẩn bị. 

Đề thi Toán và Khoa học

 

Đáp án Test 1