Kết quả thi Học sinh giỏi Tp Hà Nội 2015
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả thi Học sinh giỏi Tp Hà Nội 2015

Kỳ thi năm nay dành cho các em sinh năm 2000, của các trường THCS trên toàn thành phố. Bài này đăng danh sách học sinh tham gia và kết quả...
16 Apr 2015
Khai giảng UEE K8
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Khai giảng UEE K8

01 Mar 2015
Kết quả kiểm tra Toán 7 lớp JMS
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả kiểm tra Toán 7 lớp JMS

05 Oct 2014
Kết quả học bổng A*STAR, ASEAN 2014
 • UEE|
 • ASP|
 • JMS|

Kết quả học bổng A*STAR, ASEAN 2014

Kết quả học bổng A*STAR năm 2014-2015 đã có vào ngày 21 tháng 9; và ngày 22 tháng 9 thì kết quả học bổng ASEAN 2014-2015 sẽ được công bố.
21 Sep 2014
Trang   <12345678910>