Thành tích
TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Giới tính Chương trình Năm học Kết quả
1 Bùi Minh Đức

Bùi Minh Đức

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Đức trúng tuyển NTU sau khóa học UEE K12 tại Hexagon. Tuy nhiên, Đức chọn ở lại Việt Nam.
2002 Hà Nội Nam UEE 2020 NTU
2 Nguyễn Vinh Quang

Nguyễn Vinh Quang

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2001
Quê quán: Nam Định
Giới thiệu:
Quangg trúng tuyển ngành máy tính tại NTU.
2001 Nam Định Nam UEE 2020 NTU
3 Lê Ngọc Quỳnh Mai

Lê Ngọc Quỳnh Mai

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Mai là cựu học sinh trường chuyên SPHN, trúng tuyển cả hai trường NUS, NTU. Mai chọn NUS.
2002 Hà Nội Nữ UEE 2020 NTU
4 Trần Trung Dũng

Trần Trung Dũng

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2001
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Trung Dũng là cựu học sinh chuyên Lý, trường THPT chuyên KHTN. Em trúng tuyển ngành máy tính tại NTU.
2001 Hà Nội Nam UEE 2020 NTU
5 Vũ Đức Anh

Vũ Đức Anh

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Đức Anh trúng tuyển trường NTU sau một năm tham gia khóa UEE tại Hexagon. Em là cựu học sinh trường THPT Chuyên KHTN.
2002 Hà Nội Nam UEE 2020 NTU
6 Bùi Quang Huy

Bùi Quang Huy

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Huy là cựu học sinh chuyên Lý, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Em học tại Hexagon một năm và trúng tuyển cả hai trường NUS, NTU.
2002 Hà Nội Nam UEE 2020 NTU
7 Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Minh Tuấn là cự học sinh trường chuyên ĐHSP HN. Em đỗ cả hai trường NUS, vầ NTU.
2002 Hà Nội Nam UEE 2020 NUS
8 Phạm Bá Thắng

Phạm Bá Thắng

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Bá Thắng là cựu học sinh chuyên Lý trường Amsterdam. Em trúng tuyển cả hai trường NUS, NTU sau khi tham gia khóa UEE K12, kéo dài 1 năm.
2002 Hà Nội Nam UEE 2020 NUS
9 Trần Hữu Nghĩa

Trần Hữu Nghĩa

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nghĩa là cựu học sinh chuyên Lý, trường Hà Nội Amsterdam. Em trúng tuyển NTU, và trường Tohoku. Nghĩa chọn học trường Tohoku và nhận học bổng MEXT.
2002 Hà Nội Nam UEE 2020 NTU
10 Lương Hiền Nga

Lương Hiền Nga

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nga là cựu học sinh chuyên Hóa, trường Hà Nội Amsterdam. Em trúng tuyển cả hai trường NUS và NTU.
2002 Hà Nội Nữ UEE 2020 NTU
11 Ngô Ngọc Phương Uyên

Ngô Ngọc Phương Uyên

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Uyên là cựu học sinh trường Amsterdam. Em trúng tuyển cả hai trường NUS, NTU, và nhận học bổng ASEAN từ cả hai trường.
2002 Hà Nội Nữ UEE 2020 NUS
12 Vũ Hoàng

Vũ Hoàng

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Hoàng là cựu học sinh chuyên Sinh, trường THPT Chuyên HANOI Amsterdam. Em trúng tuyển NTU.
2002 Hà Nội Nam UEE 2020 NTU
13 Dương Yến Ngọc

Dương Yến Ngọc

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2001
Quê quán: An Giang
Giới thiệu:
Ngọc là học sinh trường chuyên Thoại Ngọc Hầu, tham gia khóa học UEE từ xa tại Hexagon và trúng tuyển NTU.
2001 An Giang Nữ UEE 2020 NTU
14 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2002
Quê quán:
Giới thiệu:
Trang là cựu học sinh chuyên Toán, trường THPT Chuyên KHTN, trúng tuyển NTU.
2002 Nam UEE 2020 NTU
15 Vũ Đức Thành

Vũ Đức Thành

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2001
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Thành là cựu học sinh chuyên Lý trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Em trúng tuyển ngành Computer Science tại NTU sau kỳ thi tuyển sinh UEE.
2001 Hà Nội Nam UEE 2020 NTU
16 Trần Thị Phương Thảo

Trần Thị Phương Thảo

Chương trình: UEE
Kết quả: NUS
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Thảo là cựu học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Em trúng tuyển cả hai trường NTU và NUS, nhận học bổng ASEAN.
2002 Hà Nội Nữ UEE 2020 NUS
17 Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Ngọc Minh

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2002
Quê quán: Hưng Yên
Giới thiệu:
Minh là cựu học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên SPHN. Minh trúng tuyển ngành toán và máy tính tại NTU.
2002 Hưng Yên Nam UEE 2020 NTU
18 Nguyễn Hoàng Minh

Nguyễn Hoàng Minh

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2002
Quê quán: Ha Nội
Giới thiệu:
Minh là cựu học sinh chuyên Lý trường THPT Chuyên KHTN, thâm gia một năm học tại Hexagon và trúng tuyển ngành EEE tại NTU.
2002 Ha Nội Nam UEE 2020 NTU
19 Hồ Phi Dũng

Hồ Phi Dũng

Chương trình: UEE
Kết quả: NTU
Năm sinh: 2002
Quê quán:
Giới thiệu:
Dũng được tuyển thẳng NTU năm 2020.
2002 Nam UEE 2020 NTU