Thành tích
TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Giới tính Chương trình Năm học Kết quả
1 Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Thành Trung là cựu học sinh chuyên Tin, khối chuyên KHTN, tốt nghiệp năm 2010. Trung là thành viên đội tuyển Tin quốc gia, đỗ ngành Khoa học máy tính sau một năm học chương trình UEE tại Hexagon.
1992 Hà Nội Nam UEE 2010 ADMI
2 Nguyễn Trung Dũng

Nguyễn Trung Dũng

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Trung Dũng là cựu học sinh chuyên Lý, Khối chuyên KHTN.
1992 Hà Nội Nam UEE 2010 ADMI
3 Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Thành Trung là học sinh khóa 2 Hexagon, cựu học sinh chuyên Toán Tin, khối chuyên Tổng hợp. Trung đỗ ngành Khoa học Máy tính trường Đại học NTU, Singapore. Sau khi tốt nghiệp Đại học NTU, Trung đã làm việc tại công ty Paypal. Hiện tại, Trung là kỹ sư lập trình ở Google, Singapore.
1992 Hà Nội Nam UEE 2010 ADMI
4 Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Tuấn Anh là cựu học sinh chuyên Hóa, khối Chuyên KHTN, ĐHKHTN.
1992 Hà Nội Nam UEE 2010 ADMI
5 Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Quang Tùng

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Quang Tùng là cựu học sinh chuyên Lý, trường chuyên KHTN, tham gia khóa học UEE Hexagon năm 2009-2010, đỗ ngành Business NUS.
1992 Hà Nội Nam UEE 2010 ADMI
6 Nguyễn Anh Khoa

Nguyễn Anh Khoa

Chương trình: UEE
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Anh Khoa là học sinh khá toàn diện ở Hexagon, dù em bị một số khuyết tật bẩm sinh. Khoa đỗ ngành Khoa học tại NUS, giành học bổng ASEAN. Khoa là cựu học sinh chuyên Hóa, khối chuyên Tổng hợp, ĐHKHTN.
1992 Hà Nội Nam UEE 2010 SCHO
7 Mai Quốc Ân

Mai Quốc Ân

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Mai Quốc Ân là một trong số 11 Hexagonists đỗ vào NTU năm 2010. Ân là cựu học sinh THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội, cựu học sinh chuyên Lý, chuyên Tổng Hợp, ĐHKHTN.
1992 Hà Nội Nam UEE 2010 ADMI
8 Hoàng Tấn Vinh

Hoàng Tấn Vinh

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Tây
Giới thiệu:
Hoàng Tấn Vinh được đặc cách xét vào học Hexagon vì tiếng Anh lúc đó của Vinh rất tệ, còn toán thì quá tốt. Bạn Vinh gần như không nghỉ buổi học nào ở Hexagon trong cả khóa học dài hơn 9 tháng thời đó. Tính kỷ luật cao, chân thành và lễ phép là những điều nổi bật ở cậu học trò này.
1992 Hà Tây Nam UEE 2010 ADMI
9 Đoàn Mạnh Hiệp

Đoàn Mạnh Hiệp

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Đoàn Mạnh Hiệp là học sinh gia nhập Hexagon muộn nhất năm đó vì lưỡng lự giữa hai lựa chọn: học ở đại học Singapore hay đại học Kiến trúc Hà Nội.
1992 Hà Nội Nam UEE 2010 ADMI
10 Lê Đức Bảo

Lê Đức Bảo

Chương trình: UEE
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Lê Đức Bảo là cựu học sinh chuyên toán Khối chuyên Tổng Hợp, là Hexagonist tốt nhất của Khóa K2. Bảo dành học bổng ASEAN, theo học ngành Business Accountancy tại NUS, Singapore.
1992 Hà Nội Nam UEE 2010 SCHO
11 Đỗ Đại Dương

Đỗ Đại Dương

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Hải Phòng
Giới thiệu:
Đỗ Đại Dương học là học lứa thứ hai ở Hexagon, là một trong số 11/11 thí sinh đỗ vào NTU của Hexagon năm ấy. Bạn Dương có tính chuyên cần rất cao, học đồng đều ở tất cả các môn, và có tính tin cậy ở hầu hết mọi việc.
1992 Hải Phòng Nam UEE 2010 ADMI
12 Nguyễn Lâm Phúc

Nguyễn Lâm Phúc

Chương trình: UEE
Kết quả: ADMI
Năm sinh: 1992
Quê quán: Nam Định
Giới thiệu:
Nguyễn Lâm Phúc là học sinh rất trung thành của Hexagon, đã tham gia chương trình ASP tại Hexagon nhưng không đạt học bổng năm ấy. Không hề nản, Lâm Phúc tiếp tục học chương trình UEE tại Hexagon và thành công.
1992 Nam Định Nam UEE 2010 ADMI