Thành tích
TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Giới tính Chương trình Năm học Kết quả
1 Vũ Minh Quân

Vũ Minh Quân

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2004
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Vũ Minh Quân nhận học bổng A*STAR theo học ACS independent. Anh trai của Quân là Vũ Hiếu Nguyên cũng nhận học bổng A*STAR, cũng học ACS.
2004 Hà Nội Nam 208-2019 SCH