Thành tích
TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Giới tính Chương trình Năm học Kết quả
1 Dương Lam Giang

Dương Lam Giang

Chương trình:
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1995
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Dương Lam Giang là nữ sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường chuyên Toán và Khoa học của NUS (NUS High School) sau khi học chương trình ASP tại Hexagon. Giang là nữ sinh nổi bật về khả năng toán lý.
1995 Hà Nội Nữ 2010 SCHO
2 Nguyễn Việt Quang

Nguyễn Việt Quang

Chương trình:
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1996
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Quang là học sinh cũ trường Hanoi Amsterdam, giành học bổng A*STAR năm 2010 vào ACS.
1996 Hà Nội Nam 2010 SCHO
3 Nguyễn Thạch Thảo

Nguyễn Thạch Thảo

Chương trình:
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1996
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Thạch Thảo nhận học bổng ASEAN vào SCGS, sau đó vào đại học Stanford.
1996 Hà Nội Nữ 2010 SCHO
4 Nguyễn Sinh Vương

Nguyễn Sinh Vương

Chương trình:
Kết quả: SCHO
Năm sinh: 1996
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nguyễn Sinh Vương là cựu học sinh chuyên Anh của Hanoi Amsterdam, tham gia chương trình ASP thời gian ngắn, nổi bật với khả năng tiếng Anh, giao tiếp và khiếu hài hước. Bạn Vương giành học bổng A*STAR theo học trường ACS independent.
1996 Hà Nội Nam 2010 SCHO