Chương trình JMS

 


JMS là chương trình giảng dạy toán và các môn khoa học theo phương cách Việt Nam, chú trọng vào các kỳ thi học sinh giỏi, các kỳ thi vào lớp chuyên. Chương trình được viết công phu dựa trên nghiên cứu các tạp chí, các kỳ thi học sinh giỏi, các lớp chuyên của Việt Nam qua nhiều năm. Triết lý xây dựng chương trình của chúng tôi là 

  • nội dung xây dựng trên sự kế thừa các đơn vị bài giảng, chuyên đề đa dạng;
  • bài tập đa dạng, sắp đặt theo hệ thống và có tham khảo chéo;
  • các bài đánh giá theo nội dung chuyên đề, phân tích theo nhóm kỹ năng.
Giảng viên

là những thầy giáo tâm huyết, giảng dạy cho các lớp chuyên nhiều năm. Các thầy cô giáo vừa phát triển chuyên môn sâu, kết hợp làm việc nhóm để có những bài giảng sâu và rộng cho học sinh giỏi. 

Đặc điểm

chương trình toán và khoa học ở các lớp chuyên có một đặc điểm (yếu điểm) là còn nặng tính kỹ thuật, nặng tính toán, và mẹo mực. Dù không ủng hộ, cổ xúy điều đó nhưng chương trình JMS cũng cần phải thích nghi và dung hòa tính chất này. Các nội dung mà chương trình học sinh các nước được dạy nhiều, ở ta thì né tránh, thì sẽ được bổ sung đến mức cần. Chúng tôi phát triển học liệu đa dạng dựa trên tính kế thừa từ dễ đến khó nên chương trình phù hợp với ngay cả những bạn có mục tiêu khác thi vào lớp chuyên.

là những thầy giáo tâm huyết, giảng dạy cho các lớp chuyên nhiều năm. Các thầy cô giáo vừa phát triển chuyên môn sâu, kết hợp làm việc nhóm để có những bài giảng sâu và rộng cho học sinh giỏi. ​

Kết quả

nhóm giảng viên chương trình JMS đã hỗ trợ tập huấn nhiều đội tuyển học sinh giỏi ở Hà Nội, nhiều em đã đạt kết quả tốt và sau đó tiếp tục theo học các lớp chuyên ở Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm Hà Nội, và  THPT chuyên Hanoi Amsterdam. 

Chương trình JMS hiện nay có các lớp học phục vụ các mục đích sau đây

  • học chương trình toán năng khiếu trung học cơ sở, theo các chương trình chuyên toán
  • tích hợp nội dung và phương pháp từ các chương trình toán chuyên ở các nước phát triển
  • thi olympic toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS
Từ năm học 2013, chương trình toán năng khiếu JMS  Mathley tại Hexagon thu hút và đào tạo được nhiều học sinh xuất sắc tại Hà Nội 
Các khóa học
Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS

Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS

Chi tiết
UEE JMS

Lớp Mathley 6: hướng tới APMOPS

Chương trình toán này dành cho các bạn vừa hết lớp 5, lên 6. Chúng tôi tuyển các bạn có năng khiếu toán học, vào tháng 5, 6 hàng năm.