Một số thay đổi về đăng ký dự thi/xét tuyển NUS/NTU 2022
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Một số thay đổi về đăng ký dự thi/xét tuyển NUS/NTU 2022

Năm nay 2022 hai trường NUS, NTU có một số điều chỉnh về cách tuyển sinh đối với thí sinh Việt Nam.
11 Jan 2022
Kết quả trúng tuyển NUS 2014
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Kết quả trúng tuyển NUS 2014

15 Apr 2014
Tổng hợp kết quả NUS UEE 2012
  • UEE|
  • ASP|
  • JMS|

Tổng hợp kết quả NUS UEE 2012

Kết quả ngày kỳ thi NUS 2012 đã được công bố một phần (ngày 5/4/2012). NUS sẽ báo kết quả các đợt tiếp theo trong khoảng 20 ngày.
30 Jul 2013
Trang   12>