Thành tích
TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Giới tính Chương trình Năm học Kết quả
1 Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thu Thủy

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Thu Thủy là cựu học sinh THCS Nguyễn Trường Tộ, tham gia khóa ASP năm nay và nhận học bổng SJI năm 2018.
2003 Hà Nội Nữ 2018 SCH
2 Đinh Khoát Hoàng Long

Đinh Khoát Hoàng Long

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Hoàng Long là học sinh tham gia Hexagon trong thời gian dài nhất, cả khóa ASP lẫn JMS. Long là thí sinh xuất sắc năm nay nhận học bổng A*STAR vào ACS independent. Chị của Long là Hoàng Anh cũng là một Hexagonist đang học tại NTU, đã nhận học bổng A*STAR.
2003 Hà Nội Nam 2018 SCH
3 Nguyễn Anh Đức

Nguyễn Anh Đức

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2002
Quê quán: Lạng Sơn
Giới thiệu:
Anh Đức là một trong hai học sinh miền núi năm nay theo học chương trình ASP tại Hexagon, và nhận học bổng ASEAN năm 2018.
2002 Lạng Sơn Nam 2018 SCH
4 Nguyễn Anh Thu

Nguyễn Anh Thu

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Anh Thu nhận học bổng ASEAN năm 2018 sau hai khóa học ASP với thầy Thuận tại Hexagon.
2003 Hà Nội Nữ 2018 SCH
5 Phạm Phương Anh

Phạm Phương Anh

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Phương Anh tham gia chương trình ASP trong hai năm liền, là cựu hs trường THCS Đống Đa. Phương Anh nhận học bổng ASEAN năm 20018..
2003 Hà Nội Nữ 2018 SCH
6 Nguyễn Lưu Nam Giang

Nguyễn Lưu Nam Giang

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Nam Giang là cựu học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội. Giang theo học Hexagon trong thời gian khá dài trước khi nhận học bổng ASEAN năm 2018.
2003 Hà Nội Nam 2018 SCH
7 Nguyễn Mỹ Bình An

Nguyễn Mỹ Bình An

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Quảng Ngãi
Giới thiệu:
Bình An là thí sinh xa xôi nhất,, từ Quãng Ngãi, ra Hà Nội học một số đợt tập trung tại Hexagon. An nhận học bổng ASEAN năm 2018.
2003 Quảng Ngãi Nữ 2018 SCH
8 Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2003
Quê quán: Đồng Nai
Giới thiệu:
Quang Minh là học sinh có kết quả học xuất sắc về Toán và khoa học tự nhiên. Quang Minh chọn theo học bổng ASEAN sau khi tình cờ gặp thầy Thuận trong đợt dự thi Olympic Toán Quốc gia Singapore tại ĐH NUS.
2003 Đồng Nai Nam 2018 SCH
9 Vũ Bảo Liên Hoa

Vũ Bảo Liên Hoa

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2004
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Hoa là học sinh trường Nguyễn Siêu, theo học khóa ASP tại Hexagon với với thầy Thuận. Hoa nhận học bổng ASEAN năm 2018.
2004 Hà Nội Nữ 2018 SCH
10 Phạm Phương Uyên

Phạm Phương Uyên

Chương trình:
Kết quả: SCH
Năm sinh: 2004
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu:
Uyên là học sinh lớp 8 trường HN Amsterdam, nhận học bổng A*STAR vào SCGS năm 2018.
2004 Hà Nội Nữ 2018 SCH